HAMK mukaan koulutuksen vientiklusteriin

HAMK on tehnyt aiesopimuksen Finpron Future Learning Finland- vientiklusterin kanssa. Klusterin tarkoituksena on tunnistaa ja koota yhteen oppimisalan toimijat, yritykset ja oppilaitokset, joilla on kiinnostusta ja kykyä kansainväliseen liiketoimintaan. Mukana olevien jäsenten tuotteita kootaan yhteisiksi kokonaisuuksiksi. Klusteri hakee ja tunnistaa jäsenilleen uusia liiketoimintamahdollisuuksia maailmalta sekä tuottaa yhteistä markkinointia valituilla alueilla. Klusterissa on mukana paikallisista toimijoista mm. opetusohjelmia valmistava hämeenlinnalainen Mikrolinna Oy.