SP Sinisilta ja Varjus

Uudet yrittäjät ottivat markkinointia haltuun

Miten tavoitan asiakkaani? Miten myyn tuotteeni tai palveluni? Mitä asioita minun pitää huomioida markkinoinnissa?
Visaisia kysymyksiä uusille yrittäjille, jotka ovat astumassa uudenlaiseen toimintaympäristöön. Miten saada potentiaaliset asiakkaat vakuuttumaan juuri minun tuotteeni tai palveluni paremmuudesta.

Näitä asioita pohdittiin Hämeen uusyrityskeskuksen ja Lammin Säästöpankin järjestämässä uusille yrittäjille suunnatussa koulutuksessa Hämeenlinnassa.

– Järjestämme vuosittain kolmesta kuuteen koulutustilaisuutta yhteistyössä jäsenyritystemme kanssa, kertoo Uusyrityskeskuksen toimitusjohtaja Olli Kari.

Asiakkailta tulleen palautteen mukaan nimenomaan myynti ja markkinointi kiinnostavat uusia yrittäjiä. Olli Karin mukaan tarvetta koulutukselle on.

– Mahdollisuuksia olisi järjestää koulutustilaisuus vaikka kerran kuukaudessa, Kari jatkaa.
Lammin Säästöpankki oli mukana järjestämässä tilaisuutta ensimmäistä kertaa. Rahoituspäällikkö Arja Varjuksen ja rahoitusjohtaja Kirsi Sinisillan mukaan koulutusiltapäivä voisi saada jatkoa jo syksyllä.

Ryhmätyö koettiin mielekkääksi tavaksi harjoitella myynnin ja markkinoinnin keinoja. Ryhmän jäsenet saivat yhdessä miettiä esimerkkiyrityksen myyntiä ja markkinointia. Jokainen sai myös esitellä työnsä tulokset toisille.

– Hyvää tilaisuudessa oli, että jokainen koulutettava joutui olemaan äänessä. Selvästikin joukossa oli sellaisia, jotka olivat tottuneet esiintymään, mutta myös sellaisia, joille esiintyminen oli uusi asia, Varjus ja Sinisilta pohtivat.
– Ryhmässä jokainen joutui miettimään aivan samoja asioita, kuin omassa yrityksessään, Sinisilta toteaa.
Arja Varjuksen mukaan palaute illasta oli hyvää. Tulevia koulutuksia varten toivottiin muun muassa esimerkkilaskelmien tekemistä. Varjuksen mukaan eri rahoitusmahdollisuuksista voitaisiin myös puhua yleisellä tasolla tai vaikkapa keksittyjen esimerkkiyritysten kautta.
– Yksi aihe voisi tietysti olla se, miten uuden yrittäjän kannattaa valmistautua rahoitusneuvotteluun, Varjus miettii.