Sukupolvenvaihdos sujuu parhaiten yhteistyöllä

Asiantuntijan apu on ensiarvoisen tärkeää sukupolven vaihdosta toteutettaessa. Hän voi suunnitella ratkaisuja, jotka sitten esittää yrityksen vetäjille. Itse yrityksessä voidaan voimavarat keskittää varsinaiseen työntekoon. Meille vaihdoksen toteutti Bamican Mikko Kurujoki.

– Näin kertoo loppilaisen Männistön Puutarha Oy:n toimitusjohtaja Sakari Makkonen. Heli Männistö otti Makkosen kanssa kesällä yrityksen vetovastuun. Arto ja Liisa Männistö jäivät vähemmistöosakkaiksi, mutta ovat edelleen mukana yli 40 vuotta toimineen yrityksen käytännön arjessa. He perustivat aikanaan yrityksen, nyt sukupolven vaihto oli edessä jo lain määräystenkin mukaan, kyse on pinta-alalisistä. Ihan tuoreeltaan eivät uudet vetäjät ”joutuneet remmiin”, Sakari Makkonenkin on ollut mukana jo 20 vuotta.

– Rautateillä sanotaan: saattaen vaihdettava. Tämä pätee myös tällaisen yrityksen sukupolven vaihdokseen. Kun molemmat polvet työskentelevät yhdessä, päästään vaihtamaan käytännön tietoutta niin viljelystä kuin esimerkiksi kauppasuhteista, toteavat Männistöt ja Makkonen.

– Tälläkin alalla kauppa on keskittynyt suurille toimijoille. Kun vielä kuusi vuotta sitten oli toimituksen keskikoko noin rullakko per asiakas, on se nyt jo kuusi rullakkoa.

Lopen Pilpalassa sijaitseva yritys on yksi Suomen viidestä suuresta kesäkukkien taimien tuottajasta.

1,5 miljoonaa kesäkukkaa

– Toiminta on vuosien varrella laajentunut. Ensin oli 300 neliömetriä, nyt käytössä on 1,2 hehtaaria kasvihuonetilaa. Täällä tuotetaan vuodessa noin 1, 5 miljoonaa kesäkukkien tainta, kertoo Sakari Makkonen.
– Suurimmillaan yhtä aikaa on ”työn alla” noin 800 000 tainta.

Männistön Puutarha Oy:n ominta alaa ovat kesäkukat, yritys ei esimerkiksi tuota joulukukkia. Markkinat ovat niin kilpaillut ja tuotanto keinovalon tarpeineen sen verran kallista, että olemme pysytelleet kesäkukissa. Meillä on pääosin isoja asiakkaita Vaasan, Jyväskylän, Lappeenrannan, Porvoon, Hangon ja Turun rajaamalla alueella. Kuljetukset hoidetaan kolmella omalla autolla. Yritys työllistää keskimääräisesti laskettuna 10 henkeä vuositasolla. Suurin yksittäinen tuoteryhmä ovat orvokit 8×8 sentin ”rasioissa”.

Viljely alkaa talvella

Viljelykausi käynnistyy joulukuussa, jolloin paikalle tuodaan kasvuturve. Se on toiminnan perusta. Tammikuussa alkaa orvokkien kasvatus, jotta ne ovat markkinoilla kesän alkaessa. Viimeiset taimet lähtevät puutarhalta heinä-elokuun vaihteessa, hiukan vuoden säätilojen mukaan. Toiminnalle kuvaavaa on se, että sukupolven vaihdos tehtiin kuntoon kesän aikana, silloin kovin työpaine alkaa olla ohitse.

Puutarhaa on laajennettu vuosien varrella. Niinpä tuotantotilat sijaitsevat useammassa kasvihuoneessa ja rakennuksessa. Lämpö tuotetaan ainakin toistaiseksi öljyllä, jota kuluu vuodessa hurjasti. Viime vuoden kovan talven myötä kulutus oli noin 180 000 litraa. –Lämmitysinvestointia ja muita lämmönlähteitä on toki pohdittu, mutta vielä ei ole päädytty ratkaisuun, kertoo Makkonen.

– Vaihtoehtoja on vähän, eri lämmitysmuotojen hinta kun vaihtelee välillä ihan hallituksen päätösten mukaan. Myös säätilat vaikuttavat, lämmöntarve on vuodessa noin 4,5 kuukauden mittainen jakso.