Hämeen liitto kutoo maakunnan verkostoja

Hämeen liitto ja Hämeen Yrittäjät ovat yhdessä asettaneet kunnianhimoisen tavoitteen: Kanta-Häme on oleva vuonna 2035 Suomen vahvin yrittäjyysmaakunta. Tavoite on kirjattu Hämeen maakunnan strategiaan, jota myös maakuntasuunnitelmaksi kutsutaan. Maakunnan johtavat päättäjät ovat sen maakuntavaltuustossa siunanneet.

Muistan oikein hyvin sekä meidän valmistelijoiden että päättäjien aluksi paljoksuneen rohkeaa tavoitetta – olemmehan hämäläisiä (”ei tehrä tästä ny numeroo…”). Yrittäjyyttä ei ole yhdistetty Hämeen perinteisiin vahvuuksiin – vielä. Viime vuodet eivät ole olleet aivan helppoja, mutta suunta on nyt hyvä. Maakunnassa on päästy pitkässä juoksussa myönteisen kehityksen kierteeseen.

Hämeen liitto on hämäläisen kehittäjäverkoston tärkeimpiä solmukohtia. Tehtävänämme on hakea Kanta-Hämeen hyvän tulevaisuuden suunta ja koota kaikki mahdolliset voimavarat sen toteuttamiseksi. Yksin emme tähän pysty, vaan tarvitsemme kumppaniverkostomme avun, maakunnasta ja sen ulkopuolelta.

Yhtenä ponnistuksena kohti yhteistä tavoitetta Hämeen Yrittäjät toteuttaa Hämeen liiton myöntämän maakunnan kehittämisrahan turvin Kohti yrittäjyysmaakuntaa –hanketta. Näin juuri työnjaon pitääkin toimia!

Maakuntakaava päällimmäisenä työpöydällä

Maakuntakaavan päivitys on ajankohtainen juuri nyt. Tällä kertaa työssä keskitytään asumisen, elinkeinojen ja logistiikan tulevaisuuden aluetarpeisiin. Luonnonvaroihin, suojeluun ja virkistykseen paneudutaan seuraavalla kierroksella. Puhutaan vaihemaakuntakaavoista.

Maakuntakaavoitus nostattaa tunteita ja herättää keskustelua. Niin pitää ollakin. Maata ei valmisteta enää ja maankäytön suunnittelun tehtävänä on sovittaa yhteen erilaisia, ristiriitaisiakin, tarpeita. Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavaa valmisteltaessa on haettu entistä strategisempaa otetta. Riittävän yleispiirteinen ja joustava kaava kestää aikaa ja pitää ohjausvaikutuksensa. Kun suunnitellaan kestävästi, tämän päivän ratkaisuilla ei suljeta pois mahdollisia hyviä tulevaisuuksia.

Maakuntakaavaluonnos on nähtävillä palautetta ja keskustelua varten 15.3. saakka. Luonnokseen voi tutustua Hämeen liiton toimistolla (Niittykatu 5, Hämeenlinnassa), kotisivuilla (www.hameenliitto.fi) sekä kaikkien Kanta-Hämeen kuntien virastoilla. Saadun palautteen perusteella edelleen työstetty maakuntakaava tulee ehdotuksena uudelleen nähtäville myöhemmin tänä vuonna. Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan keväällä 2012.

Matti Lipsanen
Kirjoittaja on Hämeen liiton kehittämispäällikkö

Viimeiset valmistelurahat jaossa

Viimeinen Global-valmisteluraha jaossa. Global-hanke tukee Kanta-Hämeen kehittämisestä vastaavien toimijoiden ja yritysten kansainvälisten EU- hankehakemusten valmistelua. Kerralla voidaan myöntää 3 000 – 20 000 euron valmisteluraha, jota ei voi käyttää kansallisesti rahoitettavien hankkeiden valmisteluun. Tähtäin pitää olla EU:n puite- tai erillisohjelmista haettavasta rahoituksesta. Toteutettavan hankkeen toimenpiteiden pitää kohdistua Forssan tai Riihimäen seudulle. Alueella on viimeinen valmisteluraha jaossa ja sen hakemus tulee jättää 25.3. mennessä. Lisätietoja saa Hämeen liitolta tai alueen kehittämisyhtiöiltä.